การตอกเส้นตำรับธิติวงษ์

การตอกเส้นของธิติวงษ์คลินิกการแพทย์แผนไทยจะเน้นการตอกเส้นโดยไม่ใช้ความรุนแรงในการตอก แต่ใช้การสั่นสะเทือนเป็นจังหวะเข้ามารักษาในบริเวณที่มีปัญหา

ตอกเส้นบนแผ่นหลัง

หากอาการปวดบนร่างกายเกิดจากเส้นเอ็น อาการปวดเหล่านั้นไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นตามเส้นหลัก แต่การปวดนั้นมักเกิดขึ้นตามเส้นรองซึ่งอยู่ใกล้กระดูก การตอกเส้นที่ถูกต้องจึงต้องใช้ความระมัดระวังในการแก้ไขในจุดที่มีปัญหา เพื่อไม่ให้เกิดการบาดเจ็บจากการตอก

ตอกเส้นที่ขา

การเคาะไม้เพียงเบาๆจะสามารถส่งแรงสั่นสะเทือนไปยังจุดที่มีปัญหาได้ ผู้ที่เข้ารับการรักษาจะสามารถรับรู้ถึงแรงที่ส่งลงมาได้ อย่างไรก็ตามการตอกเส้นอย่างถูกต้องจะไม่ทำให้เจ็บปวดทรมาณ แต่จะสร้างความผ่อนคลายให้แก่ผู้ที่เข้ารับการรักษา (ในบางกรณีที่จำเป็นต้องตอกเส้นไปตรงบริเวณที่มีปัญหา ผู้ที่เข้ารับการรักษาบางท่านจะรู้สึกเจ็บเล็กน้อย)

การตอกดวงตา

การตอกเส้นสามารถทำได้บนทุกส่วนของร่างกาย ซึ่งในแต่ละอวัยวะจะมีตำแหน่งที่สามารถตอกได้แตกต่างกันและจะมีข้อควรระวังเฉพาะตำแหน่ง ซึ่งผู้ที่ทำการตอกเส้นจำเป็นต้องมีความรู้ ความชำนาญและความเข้าใจในการรักษาในแต่ละส่วนของร่างกาย เพื่อให้ผลการรักษาออกมาดีที่สุดและไม่ก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้ที่เข้ารับการรักษา

การปรับระดับเตียงด้วยระบบไฟฟ้า

ระดับของเตียงมีผลในตอกเส้นอย่างมีนัยยะสำคัญ เนื่องจากผู้ที่เข้ารับการรักษาแต่ละคนจะมีความแตกต่างทางสรีระ การปรับระดับเตียงให้เหมาะสมในการตอกเส้นจึงช่วยให้การรักษามีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้การปรับระดับเตียงยังช่วยในการขึ้นลงเตียงสำหรับผู้ป่วยที่อายุมากอีกด้วย

ระดับการตอกเส้นบริเวณขาด้านข้าง

การตอกเส้นสามารถใช้ในการรักษาอาการเจ็บปวดบนร่างกายได้ทุกจุด ซึ่งอาการที่พบได้มากจะเป็นอาการขาไม่มีแรง เดินลำบาก ยกขาไม่ขึ้น เส้นตึง นอกจากนี้การตอกเส้นยังสามารถช่วยสลายพังผืดที่เข้ามาจับตามจุดต่างๆของร่างกายซึ่งก่อให้เกิดความเจ็บปวดได้อีกด้วย นอกจากนี้แล้วยังสามารถรักษาอาการปวดจากล้ามเนื้อแข็งตึง อักเสบ อาการนิ้วแข็ง นิ้วล๊อค อาการปวดคอบ่าไหล่หรือออฟฟิศซินโดรม อาการเจ็บฝ่าเท้าหรือรองช้ำ การยกแขนไม่ขึ้นหรือยกได้ไม่สุด ฯลฯ

การตอกนิ้ว

โดยสรุปแล้ว การตอกเส้นอย่างถูกวิธีผู้ที่ทำการตอกเส้นต้องมีความเข้าใจในเหตุแห่งอาการ รักษาความเจ็บปวดโดยใช้การส่งแรงสั่นสะเทือนเพียงเบาๆเข้าไปทำการรักษาในตำแหน่งที่มีปัญหาโดยไม่ใช้ความรุนแรง เพื่อให้สามารถเห็นผลการรักษาได้ทันที

โดย หมอธนกฤต