“ลักษณะการตอกเส้นของธิติวงษ์คลินิกการแพทย์แผนไทยจะไม่ใช้ความรุนแรงแต่จะใช้ความนุ่มนวลในการตอก คนไข้จะมีความรู้สึกผ่อนคลายไม่เจ็บปวด ลักษณะการตอกเส้นของผมคล้ายช่างไม้แกะสลัก โดยผมจะค่อยๆแก้ไปตามจุดที่มีปัญหา การแก้ตามจุดที่มีปัญหานี้สำคัญมาก กล่าวคือ ถ้าตัวหมอหรือผู้ทำการรักษาไม่ทราบจุดปวด ไม่รู้เหตุที่ทำให้เกิดปัญหาของผู้ป่วยก็ยากที่จะแก้ปัญหาให้ผู้ป่วยได้ ทั้งนี้ผมจึงได้นำประสบการณ์ที่สั่งสมมาและศาสตร์การตอกเส้นสมัยใหม่ มาบูรณาการใช้เพื่อให้สามารถลดอาการเจ็บปวดให้กับคนไข้ได้ทันที”

หมอธนกฤต