ประกาศการรับคนไข้ของธิติวงษ์คลินิก

เพื่อสอดรับการสถานการณ์วิกฤตไวรัส Covid-19 และนโยบายของรัฐบาล ทางธิติวงษ์คลินิกการแพทย์แผนไทยขอปรับเปลี่ยนการให้บริการตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ดังนี้

1) เพื่อทำให้เกิด Social Distance หรือระยะห่างทางสังคม ธิติวงษ์คลินิกจะเปิดรับผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่คลินิกครั้งละ 1 ท่าน โดยเว้นระยะการรับผู้ป่วยคนถัดไปอีก 1 ชั่วโมง เพื่อป้องกันมิให้มีการกระจุกตัวที่คลินิกเพื่อลดความเสี่ยง ตัวอย่างเช่น

ผู้ป่วยคน แรกเข้ารับการรักษาตอน 10.00 ซึ่งจะทำการรักษาเสร็จประมาณ 11.00 ทางคลินิกจะขอรับผู้ป่วยคนต่อไปเวลา 12.00

2) เวลาทำการของธิติวงษ์คลินิกคือ 10.00 – 17.00 ของทุกวัน สามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 064-959-2519

ทั้งนี้ธิติวงษ์คลินิกการแพทย์แผนไทยจัดเป็นสถานพยาบาล แต่มีการใช้การตอกเส้นเพื่อรักษาอาการเจ็บปวดต่างๆ ทางคลินิกจึงมิได้นิ่งนอนใจ โดยมีการวางมาตรการการป้องกันการติดเชื้อ Covid-19 และจัดให้มีการทำความสะอาดคลินิกอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ วันที่ 2 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา

ทางคลินิกจึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

หมอธนกฤต

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d