หมอธนกฤต ธิติวงษ์

แจ้งเตือนการแอบอ้างใช้ชื่อธิติวงษ์คลินิกการแพทย์แผนไทย โดย หมอธนกฤต

เนื่องจากในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา เราพบว่ามีผู้แอบอ้างใช้บทความ คลิปวิดิโอและเว็บไซต์ของธิติวงษ์คลินิกการแพทย์แผนไทยเพื่อแสวงผลประโยชน์แก่ตนเอง รวมทั้งใช้การหลอกลวงหรือก่อให้เกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับธิติวงษ์คลินิกการแพทย์แผนไทย บนสื่อ Social Media เช่น Facebook เป็นต้น

ทางคลินิกขอแจ้งว่าธิติวงษ์คลินิกการแพทย์แผนไทย ใบอนุญาตประกอบสถานพยาบาลเลขที่ 10108001760 ดำเนินการโดย หมอธนกฤต ธิติวงษ์ สถานที่ตั้งของคลินิกอยู่บนบ้านเลขที่ 642/3  ซอยศรีย่าน1  ถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพ 10300 เพียงแห่งเดียวเท่านั้น นอกจากนี้ธิติวงษ์คลินิกไม่มีการเปิดรับการรักษานอกสถานที่และไม่มีสาขาอื่นๆแต่อย่างใด

ภาพด้านหน้าธิติวงษ์คลินิก

ทั้งนี้ธิติวงษ์คลินิกการแพทย์แผนไทยมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้แอบอ้างรูปภาพ คลิปวิดิโอ บทความ ชื่อหมอของธนกฤต ธิติวงษ์ หรือชื่อของธิติวงษ์คลินิกการแพทย์แผนไทย และเว็บไซต์ thitiwongherb.com ไปใช้เพื่อผลประโยชน์อันใดโดยมิได้รับอนุญาต บทความ รูปภาพ คลิปวิดิโอ เนื้อหาบนเว็ปไซต์ thitiwongherb.com เป็นลิขสิทธิ์ของธิติวงษ์คลินิกการแพทย์แผนไทยแต่เพียงผู้เดียวและไม่เคยมีการอนุญาตให้มีการทำไปเผยแพร่ ทำซ้ำเพื่อผลประโยชน์แก่ผู้ใด

พฤติกรรมของมิจฉาชีพกลุ่มนี้คือ

  1. ใช้ชื่อหมอธนกฤต ธิติวงษ์แต่ใช้ภาพเป็นของบุคคลอื่น หรือการใช้รูปของหมอธนกฤต ธิติวงษ์ โดยสวมชื่อเป็นผู้อื่นในการแอบอ้าง ก่อให้เกิดความสับสนและเข้าใจผิด
  2. นำเว็บไซต์และเนื้อหาของธิติวงษ์คลินิกการแพทย์แผนไทยหรือ thitiwonghherb.com ไปใช้ในเพจหรือการโฆษณาของต้นเองบน Social Media
  3. มีการนำคลิปวิดิโอและรูปภาพของธิติวงษ์คลินิกไปเผยแพร่โดยแอบอ้างความเป็นเจ้าของในคลิปวิดิโอนั้นๆโดยมิได้รับอนุญาตจากธิติวงษ์คลินิก
  4. แอบอ้างเป็นคนสนิทของหมอธนกฤต ธิติวงษ์หรือถูกส่งจากธิติวงษ์คลินิกการแพทย์แผนไทยเพื่อออกรักษานอกสถานที่ ทางคลินิกเปิดรับรักษาภายในคลินิกเท่านั้น

ธิติวงษ์คลินิกการแพทย์แผนไทยขอแสดงความเป็นห่วงถึงทุกท่าน โปรดระมัดระวังเพื่อมิให้โดนล่อลวงโดยกลุ่มมิจฉาชีพ หากทางธิติวงษ์คลินิกพบว่ามีการกระทำผิดหรือละเมิดกฎหมายโดยกลุ่มมิจฉาชีพเหล่านี้ ทางธิติวงษ์คลินิกจะขอดำเนินการตามกฏหมายเพื่อเอาผิดกับผู้กระทำผิดจนถึงที่สุด

สุดท้ายนี้ทางธิติวงษ์คลินิกการแพทย์แผนไทยขอให้ทุกท่านต่อสู้กับวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 รวมทั้งวิกฤตทางเศรษฐกิจนี้ ด้วยสติปัญญาควบคู่ไปกับกุศลจิตเพื่อประกอบสัมมาอาชีพอันดี เพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้ด้วยและขอให้ทุกท่านโชคดี

หมอธนกฤต ธิติวงษ์

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d