ตอกเส้น ธิติวงษ์คลินิกการแพทย์แผนไทย

การตอกเส้นและการนวดแตกต่างกันอย่างไร?

หลายๆคนมักถามว่าการนวดและการตอกเส้นมีความเหมือนและแตกต่างกันอย่างไร ผมจะมาอธิบายให้ฟังในบทความตอนนี้ครับ อันที่จริงแล้วการตอกเส้นและการนวดเป็นคนละศาสตร์กัน แต่ทั้งสองศาสตร์ถูกคิดค้นและนำมาใช้แก้ปัญหาอาการปวดเมื่อยบนร่างกายเหมือนกัน แต่ก็มีข้อแตกต่างกันที่พอจะนำมาชี้ให้เห็นความแตกต่างของผลในการรักษาได้ดังนี้

1) ความเจ็บปวดขณะทำการรักษา

ปัจจุบันคนจำนวนมากเชื่อว่าหากจุดไหนที่มีอาการปวด จะต้องเพิ่มแรงกดให้หนักมือขึ้นแล้วจะช่วยให้หายได้ ซึ่งทำให้ขณะทำการนวดนั้นหลายคนจะรู้สึกเจ็บปวดทรมาณอย่างมาก และหลังจากที่นวดเสร็จมักเกิดการระบมอยู่หลายวันกว่าจะหายปวด บางคนมีอาการเขียวช้ำบริเวณทีนวดอีกด้วย แต่สำหรับการตอกเส้นตำหรับธิติวงษ์คลินิกการแพทย์แผนไทยจะเป็นการตอกเส้นอย่างนุ่มนวล โดยใช้การสั่นสะเทือนอย่างเป็นจังหวะเข้าไปรักษาอาการปวด ทำให้ผู้ที่เข้ารับการตอกเส้นจะไม่ได้รู้สึกทรมาณขณะเข้ารับการรักษา ในทางกลับกันจะรู้สึกผ่อนคลายและเบาตัว ซึ่งมีผู้ที่เข้ารับการรักษาจำนวนไม่น้อยที่ขณะตอกเส้นแก้อาการก็นอนหลับอย่างสบายได้โดยไม่รู้สึกเจ็บปวด

2) อาการหลังเข้ารับการรักษา

เมื่อนวดเสร็จแล้วส่วนมากมักเกิดอาการระบมอยู่ชั่วระยะเวลาหนึ่งมากบ้างน้อยบ้างขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล หลังจากนั้นจึงรู้สึกเบาตัว แต่การตอกเส้นตำรับธิติวงษ์คลินิกจะไม่มีอาการระบม และเห็นผลทันทีตั้งแต่ตอกเส้นเสร็จ

3) การสลายพังผืด

การตอกเส้นอย่างถูกวิธีสามารถช่วยคลายและสลายพังผืดที่เข้ามายึดเกาะเส้นและกล้ามเนื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งคนจำนวนมากมักมีอาการปวดเมื่อยอันเนื่องมาจากพังผืด ซึ่งเมื่อกล้ามเสื้อหรือเส้นบริเวณที่ถูกพังผืดรัดเกิดการอักเสบขึ้น จะมีอาการเจ็บปวด ซึ่งการตอกเส้นเพียงเบามือช่วยให้ผู้ที่เข้ารับการตอกเส้นไม่รู้สึกเจ็บปวดทรมาณตลอดการักษา

4) ตอกเส้นกับการจัดกระดูก

อันที่จริงแล้วมีหลายคนเข้าใจผิดว่าการตอกเส้นกับการจัดกระดูกเป็นศาสตร์เดียวกัน ความจริงแล้วเป็นศาสตร์ที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง ซึ่งการตอกเส้นสามารถช่วยปรับกระดูกที่โก่งให้ลดลงได้ แต่ต้องใช้เวลานานในการค่อยๆตอกเส้นให้กระดูกเข้าที่ขึ้น หรือในกรณีผู้ที่แนวกระดูกสันหลังคด การตอกเส้นสามารถช่วยปรับได้อย่างช้าๆ โดยไม่ทำให้เจ็บปวดและอันตราย ซึ่งแตกต่างจากการจัดกระดูกอย่างสิ้นเชิง

การตอกเส้นของธิติวงษ์คลินิกทำให้เจ็บปวดหรือไม่

หลายๆท่านอาจเคยผ่านตากับคลิปวิดิโอของสำนักตอกเส้นต่างๆซึ่งมีลักษณะที่รุนแรง พิศดาลและน่ากลัวจะทำให้เกิดอันตราย การตอกเส้นของธิติวงษ์คลินิกนั้นไม่ได้ใช้กำลังแรงตอกลงไป แต่เป็นการวางไม้ลิ่มให้อยู่ชิดกับผิวหนังและเคาะไม้ตอกลงไปเบาๆเป็นจังหวะ ซึ่งหลายๆที่จะใช้วิธีการตอกเหมือนกับการตอกตะปู ซึ่งมักทำให้เกิดอันตรายได้ นอกจากนี้การตอกเส้นของธิติวงษ์คลินิกจะไม่ใช้วิธีตอกไปบนกระดูก แต่จะเป็นการตอกเส้นไปตามแนวกล้ามเนื้อและเส้นเอ็น โดยจะหลีกเลี่ยงการตอกไปบนกระดูกเสมอ

นอกจากนี้ก่อนทำการตอกเส้น ทางแพทย์แผนไทยจะวินิจฉัยอาการ ปัญหาและต้นเหตุของอาการของผู้เข้ารับการรักษา โดยเริ่มจากการซักถามอาการก่อน หลังจากนั้นจะใช้การสัมผัสไปยังจุดที่มีอาการปวดเมื่อย เพื่อจะได้ทราบชัดว่าปัญหาเกิดจากอะไร เช่น เส้น กล้ามเนื้อ หรือพังผืด เป็นต้น หลังจากนั้นจะป็นการหาจุดปวด โดยส่วนมากแล้วผู้ที่เข้ารับการรักษามักปล่อยให้มีอาการปวดเรื้อรังมานานจนทนไม่ไหวถึงมาเข้ารับการรักษา ซึ่งกว่าจะมาอาการปวดจะค่อนข้างรุนแรงและปวดรามไปยังบริเวณใกล้เคียง ทางแพทย์แผนไทยจะต้องหาจุดปวดที่มีปัญหาให้พบ เพื่อที่จะสามารถแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุดนั่นเอง

การตอกเส้นนอกจากจะเป็นศาสตร์ที่ช่วยแก้ปัญหาอาการปวดเมื่อยต่างๆบนร่างกายแล้ว ยังถือว่าเป็นศิลปะเฉพาะตัวของผู้ตอกเส้น เพราะการตอกของหมอตอกเส้นแต่ละคนจะมีลักษณะที่แตกต่างกัน จังหวะและน้ำหนักการตอกก็จะแตกต่างกันไปด้วย บางคนอาจลงน้ำหนักมือหนักซึ่งผู้ที่ผ่านการนวดหนักๆมาแล้วมักชื่นชอบ บางคนจะลงน้ำหนักมือเบาแต่ถี่ๆซึ่งการตอกแบบนี้เหมาะกับผู้ที่ไม่เคยนวดมาก่อน ในสูงอายุและแม้กระเด็ก เพราะไม่เจ็บ บางคนลีลาจังหวะรวดเร็ว บางคนเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไป แต่ทั้งนี้หากว่าผู้ตอกเส้นทำการตอกเส้นอย่างถูกต้อง ก็จะได้รับผลการรักษาที่ดีเช่นกัน

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: