ขาโก่ง

ความจริงแล้วสาเหตุที่ทำให้ขาโก่งนั้นมีหลายสาเหตุมาก เช่น อาการผิดปกติตั้งแต่แรกเกิด การเลี้ยงดูในวัยเด็กอย่างผิดวิธีหรืออุบัติเหตุ เป็นต้น ในที่นี้ผมจะขอพูดเฉพาะที่เกี่ยวเนื่องมาจากอาการปวดเมื่อย โดยเฉพาะบริเวณข้อเข่าซึ่งน้ำหนักตัวเป็นตัวเร่งทำให้ขาโก่งเพิ่มมากขึ้นและเร็วขึ้น