สังคมก้มหน้าตอนที่ 3

นอกจากผลเสียจากการนั่งก้มหน้าเล่นโทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์ที่ก่อให้เกิดอาการเจ็บปวดตามร่างกายแล้ว อวัยวะอีกสิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญมากของร่างกาย นั่นก็คือดวงตาของเรา ก็โดนผลกระทบโดยตรงจากพฤติกรรมการจ้องหน้าจออย่างมาก