นั่งยองๆ

คุณทราบหรือไม่ว่าปัจจุบันคนไทยเป็นโรคเกี่ยวกับข้อถึง 1 ใน 3 ในจำนวนนั้นพบว่าคนเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมเยอะที่สุด และการนั่งยองๆก็จัดเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคนี้ได้