อาการปวดจากที่รองนอน

การดำเนินชีวิตของคนในยุคปัจจุบัน การนอนหลับจะใช้เวลามากเป็นอันดับสองรองจากการนั่ง ดังนั้นเมื่อมาพิจารณาถึงท่าของการนอนแล้ว จะพบว่าท่านอนนั้นเป็นต้นเหตุหลักที่ทำให้เกิดอาการปวดเมื่อยในตำแหน่งต่างๆ