อาการปวดเมื่อยที่มีสาเหตุมาจากท่ายืน ตอนที่ 2

เมื่อวานเราพูดถึงเรื่องกล้ามเนื้อเกร็งตัวและทำให้เกิดกล้ามเนื้อแข็งและเมื่อกล้ามเนื้อแข็งทำให้เกิดปัญหาต่างๆตามมา ซึ่งผมได้พูดไปแล้วเมื่อวานนี้ วันนี้มาต่อจากข้อที่ 3 เมื่อวานเรื่องของเส้นเลือดขอดกันครับ

โรคนั่งนาน

ในตอนที่แล้วผมได้พูดถึงสาเหตุของโรคนั่งนานไปแล้ว วันนี้มาต่อกันที่อาการ ผู้ที่มีความเสี่ยง และข้อแนะนำสำหรับโรคนี้กันครับ ลักษณะอาการเมื่อเริ่มจะเป็นโรคนั่งนาน ผู้ป่วยจะปวดเสียวและมีอาการร้อนๆ

การปวดเมื่อยจากการนั่ง

วันนี้ผมจะนำเสนออาการปวดเมื่อยแบบต่างๆที่เกิดจากอิริยาบถต่างๆ เพื่อให้ทุกท่านทราบว่าอาการปวดเมื่อยที่ตนเป็นอยู่ในขณะนี้ เกิดมาจากอิริยาบถต่างๆของเราเองหรือไม่ เพื่อสามารถแก้ไขได้อย่างถูกวิธี และเมื่อเป็นแล้วจะได้ทราบแนวทางการรักษา โดยในตอนแรกนี้ผมขอพูดถึงอาการปวดเมื่อยที่มีสาเหตุจากการนั่งก่อน