กระดูกสันหลังส่วนคอทรุดกดทับเส้นเลือด เส้นประสาท

หากว่าท่านใดมีอาการปวดเสียวบริเวณลำคอ เส้นที่คอตึง กล้ามเนื้อบริเวณคอ บ่าและไหล่ตึง นั่นอาจเป็นสัญญาณของอาการกระดูกสันหลังกดทับเส้น ซึ่งหากปล่อยให้อาการเหล่านี้รุนแรงขึ้นโดยไม่แก้ไข อาการปวดจะลามลงมาจากไหล่ แขนท่อนบน แขนท่อนล่าง ไปจนถึงข้อนิ้ว โดยในบางรายอาจมีอาการชาร่วมด้วย

ในกรณีของอาการกระดูกสันหลังทับเส้นเลือดหรือเส้นประสาทบริเวณคอ หากปล่อยเอาไว้เรื้อรังจะสามารถทำให้เกิดอาการอื่นๆเพิ่มเติมมาอีก เมื่อกล้ามเนื้อคอ บ่า ไหล่แข็งตึง ทำให้มีโอกาสที่จะเกิดการคอเคล็ด คอแข็งหันซ้ายขวาไม่ได้ ไปจนถึงทำให้เลือดขึ้นไปหล่อเลี้ยงสมองได้ไม่เพียงพอ เมื่อสมองขาดเลือดแล้ว จะทำให้เกิดอาการมึน วิงเวียนศีรษะ ตาพล่า ความจำไม่ดี เป็นต้น

ส่วนอาการกระดูกสันหลังกดทับเส้นประสาท อาการจะแตกต่างจากการอาการของกระดูกสันหลังกดทับเส้นเลือด นั่นคืออาการปวดจะปวดเสียวที่คอหรือแขน โดยแขนจะไม่มีกำลัง ยกของไม่ขึ้นหรืออาจจะยกแขนไม่ขึ้น ทำให้เราไม่สามารถใช้แขนข้างที่ถูกกดทับได้

อย่างไรก็ตามทั้งสองอาการส่วนใหญ่แล้วเกิดจากสาเหตุคล้ายคลึงกัน นั่นคือ การยกของหนักด้วยท่าทางที่ไม่ถูกต้องบ่อย การที่น้ำตัวตัวมากเกินไป หรือการทำงานที่อิริยาบถไม่ถูกสุขลักษณะนานๆ จนทำให้กล้ามเนื้อเกิดการแข็งตึงจนเข้าไปกดทับเส้นเลือดหรือเส้นประสาท ซึ่งหากเกิดอาการเหล่านี้ควรรีบปรึกษาแพทย์ทันที

บทความโดย หมอธนกฤต

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: