ขาโก่ง

ความจริงแล้วสาเหตุที่ทำให้ขาโก่งนั้นมีหลายสาเหตุมาก เช่น อาการผิดปกติตั้งแต่แรกเกิด การเลี้ยงดูในวัยเด็กอย่างผิดวิธีหรืออุบัติเหตุ เป็นต้น ในที่นี้ผมจะขอพูดเฉพาะที่เกี่ยวเนื่องมาจากอาการปวดเมื่อย โดยเฉพาะบริเวณข้อเข่าซึ่งน้ำหนักตัวเป็นตัวเร่งทำให้ขาโก่งเพิ่มมากขึ้นและเร็วขึ้น

คนที่ขาโก่งจุดเริ่มต้นจะมาจากอาการปวดหัวเข่า ไม่ว่าจะเป็นข้อเข่าเสื่อม หรือเกิดจาก เส้น เอ็น กล้ามเนื้อ พังผืด ซึ่งทำให้เกิดอาการปวดหัวเข่า เมื่อไม่ได้รับการรักษานานเข้า ข้อเข่าจะเสื่อมสภาพลงและจะปวดเพิ่มมากขึ้น ทำให้การรับน้ำหนักของเข่าลดน้อยลง น้ำหนักตัวจะทำให้ข้อเข่าค่อยๆแบะออก จนทำให้เกิดอาการขาโก่ง อย่างไรก็ตามคนที่ขาโก่งนั้นไม่ได้จำกัดว่าจะต้องเป็นคนอ้วนเท่านั้น คนผอมก็มีโอกาสเสี่ยงเช่นเดียวกัน เพียงแต่ว่าคนที่น้ำหนักเยอะจะมีอาการที่รุนแรงกว่า

สำหรับแนวทางการตอกเส้นนั้น สามารถช่วยแก้ไขอาการได้ โดยต้องแก้ที่เหตุของอาการ ตรวจสอบดูก่อนว่าอะไรเป็นสาเหตุให้ปวดเข่า แล้วรักษาให้ตรงจุด ส่วนในกรณีขาโก่งไม่ได้เกิดจากการปวดเข่า การตอกเส้นบริเวณข้อเข่า กระดูกขาท่อนบนและท่อนล่างจะช่วยให้ขาโก่งน้อยลง หากผู้ป่วยเป็นเด็ก การรักษาจะใช้เวลาไม่นานและรวดเร็วกว่าการรักษาผู้ที่มีอายุแล้วมาก

อย่างไรก็ดีเมื่อเราอายุมากขึ้น การเผาผลาญจะเริ่มแย่ลง และหลายๆคนมักอ้วนตอนอายุมาก ตามที่ผมที่กล่าวถึงน้ำหนักตัวกับข้อเข่า ผมจึงอยากให้ทุกท่านหมั่นออกกำลังกายให้ร่างกายได้เผาผลาญพลังงานออก แต่การออกกำลังการนั้นจำเป็นต้องออกให้ถูกหลักและตรงกับอายุด้วย เพื่อไม่ให้เกิดผลร้าย

ในตอนต่อไปผมจะพูดถึงอาการการปวดเมื่อยที่เกิดจากอิริยาบถต่างๆของเราเช่น การนั่ง การนอน การยืน การเดิน การวิ่ง เป็นต้น

บทความโดย หมอธนกฤต

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d