แนวทางการรักษาโรคปวดเมื่อยที่เอวและหลัง

ความจริงแล้วในอาการปวดเมื่อยในจุดต่างๆของร่างกาย การปวดบริเวณเอวและหลังแก้ไขได้ง่ายที่สุด กระดูกสันหลังเอียงสามารถแก้ไขได้โดยใช้การตอกเส้นช่วย แก้ให้กระดูกสันหลังที่เอียงกลับมาตรงได้ หากกระดูกสันหลังคดและไม่มีจุดหักของกระดูกสันหลังก็สามารถแก้ให้ตรงได้ไม่ยาก หากแต่ในรายที่กระดูกสันหลังงอ ยิ่งงอมากเท่าใดจะยิ่งยากขึ้นเท่านั้น จุดปวดจะอยู่บริเวณที่มีการหักงอมากที่สุด

การแก้ไขกระดูกสันหลังเอียง กระดูกสันหลังคด ให้กลับมาตรงไม่ใช่เรื่องยาก แต่สิ่งที่ยากที่สุดคือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตั้งแต่การนั่ง การยืน การเดิน กานอนของผู้ป่วยเอง ในเรื่องนี้นอกจากตัวผู้ป่วยเองแล้ว ญาติและคนใกล้ชิดของผู้ป่วยจะต้องช่วยกันเตือนให้ผู้ป่วยอยู่ในอิริยาบถที่ถูกสุขลักษณะ โดยเฉพาะในช่วงแรกๆที่จะต้องปรับเปลี่ยนความเคยชินเดิมๆให้เป็นการใช้ชีวิตอย่างถูกสุขลักษณะ เพราะหากผู้ป่วยไม่ให้ความร่วมมือ ถึงแม้จะได้รับการตอกเส้นแก้อาการกระดูกสันหลังคดให้กลับมาตรงแล้วก็จะไม่เกิดประโยชน์ เพราะหากผู้ป่วยยังคงนั่งเอียงเหมือนเดิมกระดูกสันหลังก็จะกลับไปเอียงเช่นเคย

ส่วนกรณีที่กระดูกสันหลังกลายเป็นรูปตัว S ส่วนใหญ่ที่พบมากที่สุดคือเป็นรูปตัว S กลับข้าง จะแก้ไขได้ยากที่สุด โดยเฉพาะส่วนที่โค้งงอเป็นตะขอ จะแก้ไขได้ยากมาก การตอกเส้นจะต้องระมัดระวังมากเป็นพิเศษ ค่อยเป็นค่อยไป จะรีบร้อนหรือใช้ความรุนแรงไม่ได้ นอกจากการตอกเส้นแล้วจะต้องทั้งกดและดึง ทั้งผลักและดันแนวกระดูกสันหลังให้ค่อยๆกลับคืนสู่ภาวะปกติ

ในวันนี้ผมพูดถึงเรื่องการตอกเส้นเพื่อช่วยแก้อาการแล้ว ในวันพรุ่งนี้ผมจะพูดกันต่อกับการนั่งให้เต็มก้น

บทความโดย หมอธนกฤต

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d