ข่าวสาร: กำหนดการหมอสัญจร ภาคใต้

แจ้งกำหนดการทริปหมอสัญจรภาตใต้ วันที่ 9-20 กันยายน 2559

ทริปหมอสัญจร ภาคใต้

ทริปภาคใต้ กรุงเทพ-พังงา-กระบี่-หาดใหญ่-ชุมพร-กรุงเทพ

ออกเดินทางวันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2559 มุ่งสู่จังหวัดพังงา แวะเยี่ยมและรักษาคนไข้ 3 วัน หลังจากนั้นเดินทางสู่จังหวัดกระบี่ แวะรักษาคนไข้ 3 วัน เดินทางเข้าหาดใหญ่ โดยจะอยู่ที่หาดใหญ่เป็นเวลา 4 วัน แล้วเดินทางกลับโดยจะแวะที่จังหวัดชุมพร 1 วัน

หมายกำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมครับ

หมอ ธนกฤต

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: