ข้อไหล่ติด ข้อไหล่ยึด ขยับไหล่ไม่ได้

ข้อไหล่ติด ข้อไหล่ยึด

ในทุกๆวัน เราจะต้องมีการเคลื่อนไหวที่แขนอยู่ตลอดเวลา เช่น การหยิบของ เกาหลัง ล้วงกระเป๋ากางเกง เป็นต้น ซึ่งในอิริยาบถเหล่านี้ล้วนเกิดจากการทำงานของข้อไหล่ทั้งสิ้น เมื่อเกิดความผิดปกติขึ้นที่ข้อไหล่ การขยับแขนของเราจะไม่เป็นไปอย่างอิสระเช่นเดิม ซึ่งอาการดังกล่าวคืออาการข้อไหล่ติดนั่นเอง ซึ่งในอดีตอาการข้อไหล่ติดมักพบได้มากในผู้สูงอายุ แต่ในปัจจุบันอาการข้อไหล่ติดกลับพบได้มากขึ้นในกลุ่มคนวัยทำงาน

ข้อไหล่คืออะไร

ข้อไหล่เป็นศูนย์รวมข้อต่อบริเวณหัวไหล่กับเส้นเอ็นหุ้มข้อไหล่และกล้ามเนื้อหลายมัด โดยข้อไหล่มีลักษณะเป็นเหมือนเบ้าที่ห่อหุ้มหัวกระดูกที่มีลักษณะกลมรับกับสรีระของเบ้าพอดี ทำให้ไหล่มีวงในการเคลื่อนไหวกว้างมากเมื่อเทียบกับอวัยวะส่วนอื่นๆ ซึ่งข้อไหล่จัดเป็นศูนย์รวมในการเคลื่อนไหวให้เป็นไปอย่างอิสระ ยกตัวอย่างเช่นการขว้างสิ่งของ ไหล่สามารถหมุนไปด้านหลังในจัวหวะการง้าง และสามารถกลับมายืดตึงไปด้านหน้าได้ในทันทีในจังหวะขว้าง แต่การใช้งานไหล่มากจนเกิดไปอาจทำให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับอวัยวะส่วนนี้ได้ เช่น การฉีกขาดหรือบาดเจ็บของเส้นเอ็นหุ้มข้อไหล่และกล้ามเนื้อ อาการข้อไหล่ติด และอาการข้อไหล่เสื่อม เป็นต้น

อาการของโรคข้อไหล่ติด

อาการของโรคข้อไหล่ติดหรือข้อไหล่ยึดสามารถสังเกตได้โดย การสังเกตการณ์ขยับของไหล่ในอิริยาบถต่างๆซึ่งจะไม่สามารถทำได้อย่างเดิมเช่น เอื้อมแขนไปเกาหลังได้องศาน้อยกว่าเดิม หมุนพวงมาลัยรถได้ลำบากมากขึ้น สวมเสื้อที่ต้องสวมหัวยากขึ้น ยกแขนลำบากขึ้น และยกขึ้นได้ไม่สุดแขน ซึ่งไม่ว่าจะยกเองหรือมีคนช่วยยกก็ไม่สามารถยกแขนจนสุดได้ เป็นต้นอาการเหล่านี้เป็นสัญญาณของโรคข้อไหล่ติดนั่นเอง

อาการเริ่มต้นคือการเคลื่อนไหวของไหล่ไม่เป็นอิสระดังเดิม เริ่มขึ้นจากทีละน้อยจนมากขึ้น โดยมีอาการปวดในขณะเคลื่อนไหวไหล่ร่วมด้วย โดยเริ่มจากอาการปวดตื้อๆเพียงเล็กน้อยในตอนแรก และค่อยเพิ่มขึ้นจนถึงจุดหนึ่ง อาการปวดจะเริ่มลดน้อยลง แต่การขยับไหล่ ขยับแขนเป็นไปได้อย่างยากลำบาก ชนิดที่ส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันได้มากทีเดียว

สาเหตุที่ทำเกิดข้อไหล่ติด

อาการข้อไหล่ติดหรือข้อไหล่ยึดสามารถเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ สามารถพบได้บ่อยในผู้ที่มีการขยับแขนน้อย เช่น พนักงานออฟฟิศที่ทำงานหน้าคอมพิวเตอร์ตลอด โดยไม่ค่อยได้ออกกำลังกาย หรือผู้ที่มีการเกิดกระดูกหักบริเวณแขน ซึ่งการเข้าเผือกทำให้การขยับแขนมีน้อยลงจนมีพังผืดเข้ามารัดบริเวณข้อไหล่เอาไว้ และการเสื่อมของข้อไหล่ตามอายุ นอกจากนี้อาการข้อไหล่ติดสามารถพบได้บ่อยกว่าในผู้ที่เป็นโรคเบาหวานและโรคหัวใจ แต่ในส่วนที่พบได้บ่อยที่สุดคือการเกิดพังผืดรัดข้อไหล่เนื่องจากการอักเสบ

ข้อไหล่อักเสบกับพังผืดยึดข้อไหล่

อาการข้อไหล่อักเสบก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่มีอาการรุนแรงกว่าไหล่ติดปรกติ อาการอักเสบมักเกิดจากการเกิดอุบัติเหตุ ทำให้มีการกระแทกของข้อไหล่ กล้ามเนื้อและเอ็นโดยรอบของข้อไหล่ ซึ่งทำให้เกิดการอักเสบขึ้น ซึ่งการอักเสบของกล้ามเนื้อจะส่งผลให้ร่างกายสร้างพังผืดขึ้นมารัดบริเวณข้อไหล่บริเวณรอยต่อของกระดูกไหปลาร้าและกระดูกสะบัก ทำให้เกิดอาการปวด บวม และมีอาการข้อไหล่ติดตามมา หรือในบางรายที่เกิดอุบัติเหตุทำให้กระดูกต้นแขนหลุดออกจากเบ้าข้อไหล่ ร่างกายจะสร้างพังผืดขั้นไว้ตรงกลางทำให้ยกแขนได้ไม่สุดและเกิดอาการไหล่ติดขึ้นได้

การตอกเส้นกับอาการข้อไหล่ติด

การรักษาอาการข้อไหล่ติดโดยการตอกเส้นจะช่วยเพิ่มพิสัยในการขยับหัวไหล่ได้มากขึ้น โดยรูปแบบการตอกเส้นของธิติวงษ์คลินิกจะใช้แรงสั่นสะเทือนเบาๆอย่างเป็นจังหวะต่อเนื่องเข้าไปคลายในจุดที่มีปัญหา ซึ่งจะสามารถได้ผลดีอย่างเห็นได้ชัดในผู้ที่เกิดพังผืดเข้ามารัดเป็นเวลานาน โดยการตอกเส้นจะเน้นที่การคลายการรัดของพังผืดกับกล้ามเนื้อภายนอกให้หมดก่อน จากนั้นจะค่อยๆตอกเส้นรอบๆหัวไหล่เพื่อสลายพังผืด แต่สำหรับการตอกเส้นเพื่อรักษาอาการนี้อาจจะอาศัยการตอกหลายครั้ง แต่คนไข้จะรู้สึกสบายขึ้นในทุกครั้งที่ตอก แขนสามารถยกได้สูงขึ้นกว่าเดิมตั้งแต่การตอกเส้นครั้งแรก และที่สำคัญที่สุดคนไข้จะไม่รู้สึกเจ็บ

ข้อแนะนำ

สำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มมีอาการข้อไหล่ติดการออกกำลังกายบริเวณหัวไหล่เบาๆสามารถช่วยบำบัดอาการได้ดีขึ้น โดยการออกกำลังกายที่ว่านี้อาจเป็นการใช้สองนิ้วไต่กำแพงขึ้นลง เพื่อให้ข้อไหล่ได้มีการเคลื่อนไหว โดยก่อนทำการออกกำลังกาย การประคบร้อนจะช่วยให้สามารถขยับแขนได้ดีขึ้นด้วย

โดย หมอธนกฤต

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: