ธิติวงษ์คลินิก ป้องกันเชื้อ Covid19

มาตรการป้องกันเชื้อ Covid19

เนื่องจากในขณะนี้สถานการของเชื้อไวรัส Covid-19 หรือที่เรียกกันว่าโคโรน่าหรือเชื้ออู่ฮั่น กำลังแพร่ระบาดในประเทศไทยและทวีความรุนแรงมากขึ้น ทางธิติวงษ์คลินิกจึงมีมาตรการในการป้องกันการติดต่อสำหรับเชื้อไวรัสนี้ดังนี้

มาตรการป้องกันเชื้อ Covid19

  1. ธิติวงษ์คลินิกจัดเตรียมเจลแอลกอฮอลล์ ความเข้นข้น 75% ให้ผู้ที่เข้ามาอยู่ในบริเวรคลินิกได้ใช้ทำความสะอาดมือ รวมถึงบุคคลากรคลินิกที่ทุกคนจะต้องใช้เจลทำความสะอาดทุกครั้งทั้งก่อนและหลังการดำเนินการตอกเส้น เนื่องจากเชื้อ Covid-19 สามารถถูกทำลายได้ เมื่อถูกแอลกอฮอลล์เข้นข้นมากกว่า 70% ขึ้นไป
  2. ทางคลินิกจะเปลี่ยนผ้ารองหน้าทุกครั้งที่มีการตอกเส้น เพื่อความสะอาดและปลอดภัยจากการติดต่อของไวรัส Covid-19 ทั้งนี้ผ้ารองหน้าเป็นชนิดใช้แล้วทิ้ง ไม่มีการเวียนกลับมาใช้ใหม่ทุกกรณี
  3. ทุกครั้งที่ทำการตอกเส้นเสร็จ บุคคลากรของธิติวงษ์คลินิกจะทำความสะอาดเตียง และหมอนรองนอนด้วยแอลกอฮอลล์ทุกครั้ง เพื่อทำการฆ่าเชื้อที่ไม่ใช่แค่เฉพาะเชื้อ Covid19 เท่านั้น ยังช่วยฆ่าเชื้อโรคและแบตทีเรียอื่นๆ ลดความเสี่ยงในการติดต่อโรคอีกด้วย
  4. ขอความร่วมมือให้ผู้ที่เข้าใช้บริการทุกท่านสวมหน้ากากอนามัยเมื่อเข้ามาในคลินิกทุกคน รวมถึงบุคคลากรของทางคลินิกด้วยเช่นกัน
  5. มีการคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิคนไข้ สำหรับผู้ที่มีไข้ทางคลินิกจะขออนุญาตปฏิเสธการใช้บริการเพื่อความปลอดภัยของผู้ที่เข้าใช้บริการและบุคคลากรของทางคลินิก
  6. ชุดเสื้อผ้าเปลี่ยนของธิติวงษ์คลินิก เมื่อใช้แล้วจะนำไปซักทำความสะอาดและอบด้วยความร้อน 80 องศาเซลเซียสทุกครั้ง เพื่อฆ่าเชื้อแบคทีเรียและไวรัสที่มีโอกาสติดมากับเสื้อผ้าได้
  7. บุคคลากรของธิติวงษ์คลินิกขณะทำการรักษาจะใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้ง
  8. ในทุกวันหลังคลินิกปิดทำการ จะมีการพ่นละอองแอลกอฮอล์ลงบนชุดหมอน โต๊ะ เก้าอี้ ทั้งหมดในคลินิก เพื่อเป็นการฆ่าเชื้อCovid-19และเชื้อโรคอื่นๆด้วย
  9. ใช้โคมไฟรังสี UVC ซึ่งรังสี UVC สามารถช่วยฆ่าเชื้อไวรัสและแบคทีเรียได้ ทั้งนี้รังสี UVC จะส่งผลเสียต่อสายตามนุษย์ ทางคลินิกจึงเปิดโคมไฟรังสี UVC ทุกวัน ตั้งแต่เวลาเที่ยงคืน ถึง ตีหนึ่งทุกวัน เพื่อฆ่าเชื้ออย่างสม่ำเสมอ

ทั้งนี้ธิติวงษ์คลินิกการแพทย์ได้เล็งเห็นความสำคัญในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส เพื่อความปลอดภัยของผู้ที่เข้ามาใช้บริการ รวมทั้งเพื่อปกป้องบุคคลากรของทางคลินิกมิให้ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดนี้เช่นกัน

หมอธนกฤต

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d