การตอกเส้นในผู้สูงอายุ

การตอกเส้นในผู้สูงอายุทำได้หรือไม่?

การตอกเส้นของธิติวงษ์คลินิกการแพทย์แผนไทยสามารถทำได้กับคนทุกเพศ ทุกวัย สำหรับผู้สูงอายุนั้น เมื่อคนเรามีอายุมากขึ้น ร่างกายย่อมอ่อนแอลงเป็นธรรมดา สำหรับการตอกเส้นศาสตร์ของธิติวงษ์คลินิกเป็นการตอกเส้นโดยเน้นการไม่ใช้ความรุนแรง ฉะนั้นการตอกเส้นนี้จะไม่ทำให้เกิดอาการบาดเจ็บ ทั้งนี้การตอกเส้นในผู้ที่มีอายุมาก ผู้ทำการตอกเส้นจะปรับระดับการส่งแรงสั่นสะเทือนให้เบาลง และสลับบริเวณที่ทำการตอกเส้นถี่กว่าการตอกเส้นปกติ เพื่อป้องกันความบอบช้ำที่เกิดขึ้น

การอตกเส้นในผู้สูงอายุ แก้ปวดเมื่อยคอ บ่า ไหล่

การตอกเส้นมีผลดีอย่างไรในผู้สูงอายุ

เมื่ออายุมากขึ้น การเคลื่อนไหวที่เชื่องช้าลงและเรี่ยวแรงที่ลดลง ผู้สูงอายุส่วนใหญ่จึงมักมีการขยับเขยื้อนร่างกายน้อยลง ซึ่งส่งผลต่อระบบการหมุนเวียนโลหิตที่ลดลง การส่งอาหารไปหล่อเลี้ยงเซลล์ต่างๆของร่างกายก็ลดลงเช่นกัน การตอกเส้นนอกจากจะบรรเทาอาการปวดเมื่อยในส่วนต่างๆของร่างกายแล้ว การตอกเส้นยังส่วนปรับการไหลเวียนโลหิตให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้เลือดนำอาหารไปหล่อเลี้ยงเซลล์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการลำเลียงของเสียออกจากเซลล์ให้ดีขึ้นอีกด้วย

นอกจากการไหลเวียนโลหิตที่ลดลงแล้ว กล้ามเนื้อและเส้นเอ็นของผู้สูงอายุมักขาดความยืดหยุ่น ซึ่งสังเกตได้ว่าผู้ที่มีอายุมากขึ้นมักบ่นเรื่องของอาการปวดเมื่อย การตอกเส้นสามารถช่วยให้กล้ามเนื้อและเส้นเอ็นคลายตัวลงได้ จากที่มีอาการแข็งตึงให้กลับมามีความยืดหยุ่น ทำให้เกิดความผ่อนคลายและรู้สึกสบายเมื่อได้รับการตอกเส้น

ข้อจำกัดในการตอกเส้นรักษาในผู้สูงอายุ

อาการปวดเมื่อยที่เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุจะมีลักษณะที่เป็นเป็นอย่างช้าๆ ค่อยๆปวดเมื่อยเพิ่มขึ้นทีละน้อย ซึ่งอาการปวดเหล่านี้สามารถแก้ได้โดยใช้ศาสตร์การตอกเส้น หากเป็นกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ การตอกเส้นจะสามารถช่วยรักษาอาการเกี่ยวกับการอักเสบของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็น รวมไปถึงพังผืดที่เข้ามารัดกล้ามเนื้อ เส้นเอ็น เส้นเลือด และเส้นประสาทเท่านั้น หากเป็นการบาดเจ็บเกี่ยวกับกระดูก หรือความเสื่อมของอวัยวะของร่างกาย การตอกเส้นไม่สามารถช่วยให้ฟื้นกลับมาได้

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: