การแก้ขาตึงโดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์

สิ่งที่ผมจะแนะนำในวันนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องยืนทำงานอยู่กับที่นานๆ หรือนั่งนานๆ เข้าข่ายเป็นโรคนั่งนาน ซึ่งจะทำให้ขาจะตึงมาก นอกจากจะทำให้ปวดขาแล้ว การยืนทำงานนานๆหรือยืนทั้งวัน กล้ามเนื้อขาจะเครียด เกิดการเกร็งของกล้ามเนื้อขา ซึ่งหนักที่สุดคือกล้ามเนื้อน่อง หากเวลายืนมีการเกร็งขาไม่ว่าจะรู้สึกตัวหรือไม่รู้สึกตัวก็ตาม จะปวดเมื่อยที่บริเวณโคนขาด้านนอก