สังคมก้มหน้าตอนที่2

ต่อจากเมื่อวานนี้ในเรื่องของผลเสียของการเล่นโทรศัพท์เป็นเวลานานนะครับ ในขณะที่คุณก้มหน้านอกจากจะทำให้คอ บ่า ไหล่ ตึงแล้วจะยังมีเส้นที่ลงมาตามข้างกระดูกสันหลังช่วงคอและต่อเนื่องลงไปถึงเท้าจะค่อยๆตึงเพิ่มมากขึ้น ในระยะต่อไปโรคปวดเมื่อยจะแวะเวียนเข้ามาเยือน ประกอบกับการนั่งก้มหน้านานๆเป็นประจำย่อมเพิ่มโอกาสในการเป็นโรคนั่งนานด้วย

ขับรถนานๆ

ในตอนนี้ยังคงเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการนั่ง ว่าการนั่งอย่างไรให้โทษบ้าง ในตอนนี้ผมขอเขียนให้กับผู้ที่ต้องนั่งขับรถนานๆหรือผู้ที่ต้องเดินทางไกลๆ ใช้เวลาขับรถเป็นวันๆเป็นประจำ ทุกครั้งที่เราก้อนั่งอยู่กับที่เป็นเวลานาน โปรดจำไว้ว่า

โรคนั่งนาน

ในตอนที่แล้วผมได้พูดถึงสาเหตุของโรคนั่งนานไปแล้ว วันนี้มาต่อกันที่อาการ ผู้ที่มีความเสี่ยง และข้อแนะนำสำหรับโรคนี้กันครับ

ลักษณะอาการเมื่อเริ่มจะเป็นโรคนั่งนาน ผู้ป่วยจะปวดเสียวและมีอาการร้อนๆ

การปวดเมื่อยจากการนั่ง

วันนี้ผมจะนำเสนออาการปวดเมื่อยแบบต่างๆที่เกิดจากอิริยาบถต่างๆ เพื่อให้ทุกท่านทราบว่าอาการปวดเมื่อยที่ตนเป็นอยู่ในขณะนี้ เกิดมาจากอิริยาบถต่างๆของเราเองหรือไม่ เพื่อสามารถแก้ไขได้อย่างถูกวิธี และเมื่อเป็นแล้วจะได้ทราบแนวทางการรักษา โดยในตอนแรกนี้ผมขอพูดถึงอาการปวดเมื่อยที่มีสาเหตุจากการนั่งก่อน