แนวทางการแก้ปวดเมื่อยด้วยตนเอง

อาการปวดเมื่อยทุกรูปแบบเมื่อได้เกิดขึ้นแล้วจะพัฒนาจากอาการปวดเพียงเล็กน้อยจนค่อยๆเพิ่มมากขึ้น หากอาการปวดเหล่านี้ถูกละเลยไม่มีการแก้ไขหรือรักษา ในที่สุดอาการเจ็บปวดจะมากขึ้นจนทนไม่ไหวถึงขนาดต้องไปพบแพทย์กันเลย วัตถุประสงค์ที่ผมแนะนำการแก้ไขอาการปวดแบบต่างๆ