สาเหตุที่ทำให้เกิดไขสันหลังอักเสบ

ต่อจากตอนที่แล้วในเรื่องของขาไม่มีแรง ผมได้กล่าวไว้ว่าสาเหตุหลักก็คือการเกิดการอักเสบของไขกระดูกสันหลัง วันนี้ผมจะมาพูดต่อว่าอะไรเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดการอักเสบที่ว่านี้ สาเหตุแรก ก็คือการใช้