เหตุพื้นฐานที่ทำให้เกิดอาการปวดเมื่อย

อาการปวดเมื่อยสามารถเกิดได้มากจากหลายสาเหตุ ตั้งแต่พฤตกรรมของเราเองไปจนถึงอาการต่อเนื่องที่เกิดจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ แต่จะมีสิ่งหนึ่งที่มีความคล้ายคลึงกันในสาเหตุของอาการ นั่นก็คือการเกร็งตัวของกล้ามเนื้อ เมื่อร่างกายถูกใช้งานอย่างหนักหรือมีความผิดปกติบริเวณกล้ามเนื้อ กล้ามเนื้อจะค่อยๆเกร็งตัวจนเมื่อนานเข้าจะแข็งตัวขึ้น ทำให้ความยืดหยุ่นหายไปและอาการปวดเมื่อยก็จะตามมา ขอยกตัวอย่างที่บริเวณแผ่นหลัง จะเห็นว่าบริเวณหลังของบางท่านมีลักษณะแข็งเป็นแผ่นเหมือนไม้กระดาน ไม่สามารถงอตัวหรือก้มลงได้ โดยอาการนี้สามารถเกิดได้กับคนทุกวัยและสามารถเกิดขึ้นได้ในจุดสำคัญอื่นๆของร่างกายเช่น บริเวณน่อง บริเวณบ่าไหล่ เป็นต้น

หากถามว่าอะไรเป็นตัวการหลักที่ทำให้กล้ามเนื้อถึงเกร็งตัว สิ่งแรกที่สุดและใกล้ตัวที่สุดก็คือพฤติกรรมของตัวเราเองนี่แหละครับ ทั้งท่าทางการนั่ง การนอน การยืน การเดิน การวิ่ง ซึ่งในทุกท่วงท่าหากเป็นการทำอย่างไม่ถูกสุขลักษณะต่อเนื่องจนเกิดความเคยชิน ก็จะทำให้เกิดการเกร็งตัวของกล้ามเนื้อในบริเวณที่รองรับการใช้งาน เมื่อต่อเนื่องเป็นเวลานานกล้ามเนื้อจะเกิดความเครียด และพัฒนาเป็นการอักเสบที่สร้างความเจ็บปวดได้ โดยเจ็บปวดที่ร่างกายแสดงออกมามักจะเกิดจากการสะสมความผิดปกติเหล่านี้มาระยะเวลาหนึ่ง ส่วนจะใช้เวลานานมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับลักษณะพฤติกรรมของตัวเราเอง

เมื่อกล้ามเนื้อแข็งตัวแล้วจะส่งผลอย่างไร โปรดติดตามในตอนต่อไปครับ

บทความโดย หมอธนกฤต


Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d