กระดูกคดจากการนั่งผิดวิธี

หลังจากที่ผมได้อธิบายให้ทราบถึงอันตรายจากการนั่งนานๆในตอนที่แล้ว หากต้องนั่งนานๆแล้ว จะต้องไม่ลืมเปลี่ยนอิริยาบถบ่อยๆ อย่างน้อยทุก 1 ชั่วโมงนะครับ ตอนนี้เรามาเข้าเรื่องอาการปวดเมื่อยที่มีสาเหตุจากการนั่งกันต่อครับ

อย่างที่เราทราบกัน ท่านั่งที่ดีที่สุดก็คือ การนั่งตัวตรง นั่งให้เต็มก้น คอตั้งตรง หากอยู่ในการทำงาน มืออยู่ในระดับต่ำโดยไม่ต้องยกแขนจะดีที่สุด นอกจากนี้การนั่งตัวตรง คอตั้งตรง จนติดเป็นนิสัย ยังช่วยทำให้ดูสง่า ทั้งการนั่ง ยืน และเดิน

หากว่าทานใดชอบไม่นั่งตัวตรง นั่งเอียงไปข้างใดข้างหนึ่งเป็นประจำ สิ่งที่จะเกิดขึ้นอย่างแรกที่สุดคืออาการปวดเมื่อยที่เอวและหลัง และการนั่งผิดท่าเป็นเวลานาน จะเกิดการเกร็งตัวของกล้ามเนื้อหลัง กล้ามเนื้อที่แข็งขึ้นจะค่อยๆดันแนวกระดูกสันหลังละเล็กทีละน้อย และเมื่อผ่านไปเป็นเวลานานหลายปี แนวกระดูกสันหลังจะเกิดการเปลี่ยนรูป จากเดิมที่ตั้งตรงกลายเป็นกระดูกสันหลังคด กระดูกสันหลังเอียง ที่ร้ายที่สุดคือกระดูกสันหลังกลายมาเป็นตัว S เมื่อนั่งเอียงเวลาเดินก็จะเดินแบบเอียงๆด้วย โดยที่เจ้าตัวไม่รู้สึกว่าตนเองนั่งเอียงและเดินเอียงเพราะเกิดจากความคุ้นเคย และแน่นอนว่าอาการปวดเมื่อยจะเพิ่มมากขึ้นเมื่อแนวกระดูกสันหลังเปลี่ยนไป

ในตอนต่อไปผมจะมาพูดถึงแนวทางการรักษากันนะครับ

บทความโดย หมอธนกฤต

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d