ข้อควรระวังของผู้ที่มีอาการของไขสันหลังอักเสบ

หลังจากที่ผมได้พูดถึงความแตกต่างระหว่างโรคกระดูกทับเส้นและไขสันหลังอักเสบไปแล้ว จะเห็นว่าโรคไขสันหลังอักเสบนั้นมีความรุนแรงและอาการที่ซับซ้อนกว่าโรคกระดูกทับเส้นมาก ในตอนนี้ผมขอเพิ่มเติมถึงข้อควรระวังสำหรับผู้ป่วยโรคไขสันหลังอักเสบกันครับ

สิ่งที่ผู้ป่วยโรคไขสันหลังอักเสบต้องระมัดระวังอย่างมากก็คือ การหกล้มก้นกระแทกพื้น เพราะหากเกิดการหกล้มก้นกระแทกพื้นแรงๆอาจจะทำให้ไม่สามารถเดินได้ โดยขาทั้งสองข้างจะไม่มีแรงเดิน ในบางรายที่มีอาการรุนแรงจะไม่สามารถนั่งได้ด้วย แต่มือทั้งสองข้างยังมีแรง สามารถทำงานหยิบจับอะไรได้ตามปกติ ในกรณีนี้จะไม่ใช่โรคอัมพาตหรืออัมพฤกษ์ที่เกิดจาการบกพร่องในการสั่งการของสมอง แต่การเดินไม่ได้นี้มีสาเหตุมาจากไขสันหลังส่วนเอวครับ

สำหรับคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องขาไม่ค่อยมีแรง ควรใช้วอร์คเกอร์ช่วย หรืออย่างน้อยต้องใช้ไม้เท้า หากเป็นชนิดสามขาได้ยิ่งดี ในช่วงที่ร่างกายกำลังพักฟื้นตัวช่วยเหล่านี้ล้วนมีความสำคัญ เพราะวอล์คเกอร์และไม้เท้านอกจากจะลดความเสี่ยงในการหกล้มแล้ว ยังสามารถช่วยผ่อนแรงให้กับกล้ามเนื้อของเราในการเดินได้ดี

หลายคนอาจสงสัยว่าการที่ขาไม่มีแรงเดินนั้นเป็นอาการของโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงรึเปล่า ความจริงแล้วระหว่างขาไม่มีแรงเดินกับกล้ามเนื้อขาอ่อนแรงนั้นมีความต่างกันมาก แล้วผมจะเขียนเปรียบเทียบระหว่างขาไม่มีแรงเดิน กับกล้ามเนื้อขาอ่อนแรง ว่ามีความเหมือน และแตกต่างกันอย่างไรในตอนต่อๆไปนะครับ

บทความโดย หมอธนกฤต

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: