หินปูนยึดเกาะข้อเข่า

หลังจากที่ผมได้กล่าวถึงอาการที่เกิดจากพังผืดมาหลายตอน จนถึงตอนข้อเข่าเสื่อม ซึ่งเกิดจากการที่มีพังผืดเข้ามาแทรกในช่องว่างระหว่างกระดูกหัวเข่าท่อนบนและท่อนล่าง ในตอนนี้ผมจะพูดถึงอีกอาการหนึ่งที่เกิดขึ้นที่บริเวณหัวเข่าเช่นกัน แต่แตกต่างกันที่สาเหตุครับ

ข้อเข่าเสื่อม

หลังจากที่ผมได้เคยกล่าวถึงอาการปวดเมื่อยมาแล้ว 9 ตอน ซึ่งล้วนมาจากประสบการณ์ที่ผมรักษาคนไข้ด้วยการตอกเส้น โดยในตอนนี้ผมขอพูดถึงอาการที่มีความรุนแรงขึ้น ระดับความเจ็บปวดทรมาณสูงขึ้น ถึงขนาดบางรายต้องไปพบแพทย์เพื่อขอใช้ยาบรรเทาอาการปวด ซึ่งก็คืออาการปวดที่มีพังผืดเข้ามาเกี่ยวข้อง โดยลักษณะเด่นก็คืออาการเจ็บแปลบเมื่อกดโดนจุดที่มีการอักเสบ และเมื่อปล่อยให้เวลาล่วงเลยไปโดยไม่มีการรักษา อาการปวดจะทวีความรุนแรงขึ้นอย่างมาก